Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კომპანიის ვებსაიტებმა შეიძლება გამოიყენონ ქუქიების ტექნოლოგია მომხმარებლებისა და ვებსაიტის ვიზიტორების შესატყობინებლად. ქუქი-ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია შემდეგი მიზნებისთვის: 

  • გააუმჯობესოს ვებსაიტების გამოყენების გამოცდილება, უზრუნველყოფს ვებსაიტის ძირითად ფუნქციებს, როგორიცაა ვებგვერდის ნავიგაცია, უსაფრთხო მართვა და სხვა ფუნქციების ხელმისაწვდომობა. 
  • მიეცით საშუალება ვებსაიტს დაიმახსოვროს ინფორმაცია, რომელიც ცვლის ვებსაიტის მუშაობის ან გარეგნობის ფორმებს, როგორიცაა თქვენი სასურველი ენა ან რეგიონი, სადაც თქვენ მდებარეობთ; 
  • მიეცით მონაცემთა სუბიექტს შესაძლებლობა თავისუფლად მოინახულოს და დაათვალიეროს ვებგვერდები, მათ მიერ შეთავაზებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენებით, მათ შორის კომპანიის მიერ შემოთავაზებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიღების შესახებ; 
  • ვებგვერდის ვიზიტორის საჭიროებებზე მორგებული სარეკლამო ინფორმაციის ჩვენება, ასევე მომხმარებლის ან ვებსაიტის დამთვალიერებლის მიერ კომპანიის ვებგვერდის გამოყენების ხელშეწყობა და მომხმარებლის პერსონალიზებული გამოცდილების უზრუნველყოფა, რათა მომხმარებელმა ან ვებგვერდის ვიზიტორმა შეძლოს უფრო მოხერხებულად და უსაფრთხოდ გამოყენება კომპანიის ციფრული სერვისები და რათა კომპანიამ გააუმჯობესოს ვიზიტორებისთვის შეთავაზებული სერვისები. 

ქუქი-ფაილები მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის მოწყობილობის იდენტიფიცირებას ახდენს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ავლენს მონაცემთა სუბიექტის ვინაობას. ქუქიები არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც იგზავნება თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში, როდესაც თქვენ ეწვევით ვებსაიტს და რომლებსაც ვებსაიტი ინახავს მომხმარებლის კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაზე, როდესაც მომხმარებელი სტუმრობს ვებსაიტს. ყოველი მომდევნო ვიზიტისას ქუქი-ფაილები იგზავნება თავდაპირველ საიტზე ან სხვა საიტზე, რომელიც ცნობს ქუქიებს. ქუქიები მოქმედებს როგორც კონკრეტული ვებსაიტის მეხსიერება, რაც საშუალებას აძლევს ამ გვერდს დაიმახსოვროს მონაცემთა სუბიექტის კომპიუტერი შემდგომი ვიზიტების დროს, მათ შორის ქუქი-ფაილები შეიძლება დაიმახსოვროს მონაცემთა სუბიექტის პარამეტრები ან გააუმჯობესოს მომხმარებლის მოხერხებულობა. 

გამოყენებული ქუქიები შეიძლება დაიყოს: 

  • ტექნოლოგიურად საჭირო ქუქი-ფაილები; 
  • ანალიტიკური ქუქიები; 
  • მიზნობრივი ან მარკეტინგული არჩევანის ქუქიები. 

ტექნოლოგიურად საჭირო ქუქი-ფაილები - აუცილებელია ვებგვერდის ფუნქციონირებისთვის, ამ ქუქიების გარეშე სერვისის შესრულება ტექნოლოგიურად შეუძლებელი ან მნიშვნელოვნად რთულია, მათი გამორთვა შეუძლებელია, ამიტომ ვებგვერდის მომხმარებლის თანხმობა არ არის საჭირო. 

ანალიტიკური - ხელს უწყობს საიტის მუშაობის გაუმჯობესებას საიტზე ვიზიტების რაოდენობისა და წყაროების დათვლით. უარის თქმის შემთხვევაში მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე ვიზიტი არ ჩაითვლება კომპანიის მიერ წარმოებულ სტატისტიკაში. ანალიტიკური ქუქი-ფაილები გვეხმარება გავიგოთ, რომელ გვერდებს ათვალიერებენ ყველაზე ხშირად და რომელი ყველაზე ნაკლებად, ასევე, როგორ იყენებენ ვიზიტორები ვებსაიტს. 

სამიზნე აუდიტორია, ან მარკეტინგული არჩევანის ქუქი-ფაილები, ეხმარება მომხმარებელს მიაწოდოს პერსონალიზებული ინფორმაცია კომპანიის პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ. უარის შემთხვევაში მომხმარებელს არ შესთავაზებენ პერსონალიზებულ კონტენტს. ეს ქუქიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის სარეკლამო კამპანიებისთვის მესამე მხარის ვებსაიტებზე. ამ შემთხვევაში კომპანიამ შეიძლება ასევე მიიღოს ინფორმაცია კომპანიის პარტნიორების ვებსაიტების შესახებ, რომლებზეც მომხმარებელი გამოეხმაურა კომპანიის რეკლამას. თუ მომხმარებელი უარს იტყვის ამ ქუქიების გამოყენებაზე, მათ წარედგინება ზოგადი და ნაკლებად პერსონალიზებული რეკლამა. 

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს გააპროტესტოს სტატისტიკური მონაცემების შექმნა, დაგროვება და დამუშავება ბრაუზერში ქუქიების დამუშავების მექანიზმის ხელით გამორთვით ნებისმიერ დროს. 

კომპანიის ვებ-გვერდი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს სხვა სერვისის პროვაიდერების (მესამე პირების) ვებსაიტებზე, რომლებსაც აქვთ გამოყენების საკუთარი პირობები და პერსონალური მონაცემების დაცვა, რაზეც კომპანია არ არის პასუხისმგებელი. 

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას მისი მონაცემების შემდგომ დამუშავებაზე, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების სხვა სამართლებრივი საფუძველი ან სხვაგვარად გათვალისწინებული მარეგულირებელი აქტებით. 

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია კომპანიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ - https://grindeks.lv/lv/akciju-sabiedribas-grindeks-privatuma-politika/ 

გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.