უპირატესობები

 • აქვს მატონიზირებელი მოქმედება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე, აუმჯობესებს გონებრივ აქტივობას, ყურადღებისა და მეხსიერების კონცენტრაციას გონებრივი გადატვირთვის დროს.

 • აღადგენს სხეულის ენერგეტიკულ რეზერვებს ფიზიკური და გონებრივი გადატვირთვისას

 • ხელს უწყობს გონებრივი და ფიზიკური აქტივობის შენარჩუნებას და სხეულის სწრაფად აღდგენას გადატვირთვის დროს

მომატებული ფიზიკური და გონებრივი დატვირთვების გამომწვევი ფაქტორები:

 • სამუშაოს გარკვეული ეტაპი (პროექტის დაწყება- დასრულება, ანგარიშგება, ფორსმაჟორი);
 • დატვირთვის დონის ცვლილება, ფუნქციების არეალის გაფართოება დაკავებულ თანამდებობაზე, კარიერული ზრდა მოვალეობების/პასუხისმგებლობის არეალის გაფართოებით;
 • სამსახურის შეცვლა ან სამუშაო გრაფიკის შეცვლა;
 • სამუშაო დღის გახანგრძლივება და „არანორმირებულობა“;
 • დღის განმავლობაში ხანგრძლივი მგზავრობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით;
 • დამატებითი განათლების მიღება სამუშაო გრაფიკის შეცვლის გარეშე;
 • ბავშვების აღზრდა;
 • ოჯახის ყოველდღიური ცხოვრების რიტმის შენარჩუნება (დამატებით სამუშაო დატვირთვის გაზრდასთან ერთად), ბინის რემონტი;
 • ჯანმრთელობის პრობლემები (ოჯახის წევრის ან საკუთარი).

გაზრდილი დატვირთვების და სტრესის პირობებში, მილდრონატი® 250 მგ აღადგენს შრომისუნარიანობას, აუმჯობესებს გონებრივი და ფიზიკური დატვირთვების მიმართ მდგრადობას.

გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.