გულისთვის, ტვინისთვის და სისხლძარღვებისთვის!

მილდრონატი® არის მეტაბოლიზმის ორიგინალური კორექტორი მოქმედების ორმაგი მექანიზმით, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანოებისა და ქსოვილების მულტიფაქტორულ დაცვას.

მილდრონატი®

  • იცავს უჯრედებს იშემიური დაზიანებისგან სტენოკარდიის, გულის ქრონიკული უკმარისობის, თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევების მქონე პაციენტებში.
  • ზრდის ტოლერანტობას ფიზიკური დატვირთვების მიმართ და აუმჯობესებს კოგნიტურ ფუნქციებს.
დაწვრილებით

სამეცნიერო პუბლიკაციები

Коморбидность

Реабилитационная тактика в постковидном периоде

Автор (-ы): О.Ш. Ойноткинова, С.Т. Мацкеплишвили, В.Н. Лаарина, Н.Н. Камынина, Е.А. Каравашкина, М.А. Бралюк, А.А. Рыжих, Т.А. Пономарева, Л.И. Бикбаева, А.С. Дементьева
Источник (-и): КАРДИОЛОГИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ, T. 15, №2
Год: 2022

Скачать PDF

Коморбидность

Мельдоний на фоне мультиморбидности

Автор (-ы): В.Н. Ларина, Д.Г. Карпенко
Источник (-и): ВРАЧ, 4
Год: 2022

Скачать PDF

Коморбидность

Терапия астении после COVID-19 (ТОНУС)

Автор (-ы): В.Н. Шишкова, А.И. Мартынов
Источник (-и): МЕДИЦИНСКИЙ СОВЕТ
Год: 2022

Скачать PDF

ვიდეო მასალები

Астенические расстройства у пациентов кардиолога и невролога

Автор (-ы): ШИШКОВА Верника Николаевна
Источник (-и): РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА . Симпозиум "АКТУАЛЬНАЯ КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ". РКО
Год: 2022

Вегетативная диабетическая нейропатия: вопросы на стыке специальностей

Автор (-ы): КАМЧАТНОВ Павел Рудольфович
Источник (-и): РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА . Симпозиум "АКТУАЛЬНАЯ КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ". РКО
Год: 2022

Миокардиальная цитопротекция у пациентов с ХСН, ассоциированной с СД2

Автор (-ы): СТАЦЕНКО Михаил Евгеньевич
Источник (-и): РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА . Симпозиум "АКТУАЛЬНАЯ КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ". РКО
Год: 2022

ინფორმაცია ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის