გულისთვის, ტვინისთვის და სისხლძარღვებისთვის!

მილდრონატი® არის მეტაბოლიზმის ორიგინალური კორექტორი მოქმედების ორმაგი მექანიზმით, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანოებისა და ქსოვილების მულტიფაქტორულ დაცვას.

მილდრონატი®

  • იცავს უჯრედებს იშემიური დაზიანებისგან სტენოკარდიის, გულის ქრონიკული უკმარისობის, თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევების მქონე პაციენტებში.
  • ზრდის ტოლერანტობას ფიზიკური დატვირთვების მიმართ და აუმჯობესებს კოგნიტურ ფუნქციებს.
დაწვრილებით

სამეცნიერო პუბლიკაციები

Коморбидность

Выбор р-fox-ингибитора для коррекции кардиометаболических нарушений

Автор (-ы): В.Н. Шишкова
Источник (-и): Медицинский алфавит №16/2023. Кардиология (2)
Год: 2023

Скачать PDF

Нарушения мозгового кровообращения

Астенический синдром в остром и раннем восстановительном периодах ишемического инсульта

Автор (-ы): А.М. Тынтерова, Я.Д. Белоусова, Э.Я. Резник
Источник (-и): Журнал неврологии и психитрии им. С.С. Корсакова 2023, т. 123, №3, вып. 2
Год: 2023

Скачать PDF

Сердечно-сосудистые заболевания

Показатели вариабельности ритма сердца у пациентов с ХСН и ХОБЛ

Автор (-ы): М.Е. Стаценко, С.В. Туркина, Ю.Е. Лопушкова
Источник (-и): ТЕРАПИЯ №4 (66) 2023
Год: 2023

Скачать PDF

ვიდეო მასალები

Стресс-ассоциированная астения

Автор (-ы): ЧУТКО Леонид Семенович, ВЕРТКИН Аркадий Львович
Источник (-и): АМБУЛАТОРНЫЙ ВРАЧ. "БОЛЬШОЙ СТРЕСС" Школа адаптации №2
Год: 2023

Мозг – центральная мишень стресса

Автор (-ы): ВЕРТКИН Аркадий Львович, ПУТИЛИНА Марина Викторовна
Источник (-и): АМБУЛАТОРНЫЙ ВРАЧ. "БОЛЬШОЙ СТРЕСС" Школа адаптации №1
Год: 2023

Выжить в условиях стресса

Автор (-ы): ПУТИЛИНА М.В., ЧУТКО Л. С., НЕДОШИВИН А.О., ВЕРТКИН А.Л.
Источник (-и): АМБУЛАТОРНЫЙ ВРАЧ. "БОЛЬШОЙ СТРЕСС" Экспертный совет
Год: 2023

ინფორმაცია ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის