გულისთვის, ტვინისთვის და სისხლძარღვებისთვის!

მილდრონატი® არის მეტაბოლიზმის ორიგინალური კორექტორი მოქმედების ორმაგი მექანიზმით, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანოებისა და ქსოვილების მულტიფაქტორულ დაცვას.

მილდრონატი®

  • იცავს უჯრედებს იშემიური დაზიანებისგან სტენოკარდიის, გულის ქრონიკული უკმარისობის, თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის დარღვევების მქონე პაციენტებში.
  • ზრდის ტოლერანტობას ფიზიკური დატვირთვების მიმართ და აუმჯობესებს კოგნიტურ ფუნქციებს.
დაწვრილებით

სამეცნიერო პუბლიკაციები

Сердечно-сосудистые заболевания

Алгоритмы лечения стабильной ИБС

Автор (-ы): Под редакцией А.Б. Хадзеговой
Источник (-и): ТЕРАПИЯ приложение 2022
Год: 2022

Скачать PDF

Коморбидность

Алгоритмы лечения постковидной астении

Автор (-ы): Под редакцией А.И. Федина
Источник (-и): ТЕРАПИЯ приложение 2022
Год: 2022

Скачать PDF

Сердечно-сосудистые заболевания

Кардиометаболическая терапия при ССЗ и эстрогенодефиците

Автор (-ы): М.М. Хабибулина
Источник (-и): ВРАЧ, 11’2022
Год: 2022

Скачать PDF

ვიდეო მასალები

Подкаст ПОСТИНФЕКЦИОННАЯ АСТЕНИЯ

Автор (-ы): ШИШКОВА Вероника Николаевна
Источник (-и): МИР ВРАЧА
Год: 2022

Подкаст АСТЕНИЯ

Автор (-ы): ШИШКОВА Вероника Николаевна
Источник (-и): МИР ВРАЧА
Год: 2022

Микро- и макроангиопатии – ключевой фактор риска поражений нервной системы при СД2

Автор (-ы): СОЛОВЬЕВА Элла Юрьевна
Источник (-и): РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ. Симпозиум «СД КАК ЯДРО КОМОРБИДНЫХ АССОЦИАЦИЙ"
Год: 2022

ინფორმაცია ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის