დეზადაპტაცია, როგორც პოსტ-ინფექციური ასთენიის ფაქტორი თანამედროვე რეალობაში