ფიზიკური ამტანობის გაზრდა: როგორ არ გადავაჭარბოთ ზღვარს?