ტესტები

შეამოწმეთ თქვენი მეხსიერება და ყურადღება!

კარგი მეხსიერება გაქვთ?

ყურადღება?

მოდი შევამოწმოთ!

როგორ ფიზიკურ
ფორმაში ხართ?

ჩვენი ტესტი დაგეხმარებათ გაიგოთ

როგორ ფიზიკურ ფორმაში ხართ

ტესტი არ არის ზარმაცებისთვის!

მასის ინდექსის
გამოთვლა

საშუალებას იძლევა შეამოწმოთ

რამდენად ნორმალური, ნაკლები

ან ზედმეტი წონა გაქვთ

რამდენად დაღლილი
ხართ?

გაიარეთ ტესტი და გაიგეთ

რა მოიმოქმედოთ, როდესაც

ძალები აღარ გაქვთ